Chủ chơi sang, xuống luôn 3m bê-tông đi vòng quanh trong đất

W17
Có điện riêng
Có giếng bơm hỏa tiễn
Có hệ thống tưới tự động
Có nhà nổi tiền chế (đang triển khai)
Chủ chơi sang, xuống luôn 3m bê-tông đi vòng quanh trong đất (từ cổng tới tận nhà nổi khoảng 200tr)
Tổng diện tích 11675m2 ,Vuông vắn ,Đất Phú Lập view nghỉ dưỡng đường oto vào đến đất,có hơn 4 xào ao nước suối trong quanh năm!
💥Hơn 7 xào bưởi đã cho thu hoạch năm thứ 4
💥Và sầu riêng mới xuống được 1 năm
💥Hỗ trợ cọc 2 tháng cho ace thoải mái lướt cọc
W17
W18