ĐẤT CHƯA QUA ĐÂU TỪ XÃ PHÚ LỘC CÁCH ĐƯỜNG CHÍNH PHÚ LỘC PHÚ XUÂN 200M TỔNG DIỆN TÍCH 6,5XÀO GIÁ BÁN 580TRIEU/XÀO ĐƯỜNG CHUẨN BỊ LÊN BÊTÔNG GẶP CHỦ THƯƠNG LƯỢNG THIỆN

BB23

Đất chưa qua đâu từ xã Phú Lộc cách đường chính Phú Lộc Phú Xuân 200m tổng diện tích 6,5xào giá bán 580trieu/xào đường chuẩn bị lên Bêtông gặp chủ thương lượng thiện

BB21

BB22

BB23