Chính chủ gởi bán 1 sào lẻ Phú Lộc. Mặt tiền đường chính hướng liên xã Phú Lôc -Phú Xuân.

thubi2

Chính chủ gởi bán 1 sào lẻ Phú Lộc. Mặt tiền đường chính hướng liên xã Phú Lôc -Phú Xuân. Đường đã Lu chuẩn bị đổ bê tông. Cách trung tâm Thị Trấn khoảng 1,5km. Cách nhà thờ Bích Lâm khoảng hơn 1km. Trên đất có sẵn chôm chôm và tiêu.

 

thubi1

thubi2