Cần bán lô đất trồng cây lây năm, thuộc quy hoạch đường vành đai thị trấn tại Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 450

mada
Cần bán lô đất trồng cây lây năm, thuộc quy hoạch đường vành đai thị trấn, quy hoạch đất ở nông thôn.
Đường vào từ ngã ba Cua Bà Liên khoảng 1000m.
Đất có cao su đang thu hoạch.
mada