Gần 1 Mẫu Mà e Nhẩm Sương Sương Trên 300m Mt Hien Hữu( mt bê tông ). Kv Phú Thịnh – Tân Phú.

BƠ 2
Gần 1 mẫu mà e nhẩm sương sương trên 300m mt hien hữu( mt bê tông ). Kv Phú Thịnh – Tân Phú.
🌲Lô này mà phân sào thì ko phải lăn tăn ve khoản mt luon. Cách nhựa chỉ 200m.
🌲Đất có sẵn 300m² thổ cư. Tren đất có nhà cap 4, đien nuoc đầy đủ, đang trồng trái cay như hình