Cần bán vài sào lẽ thuộc ấp 94 xã túc trưng định quán đồng nai 436

ao nau
Cần bán vài sào lẽ thuộc ấp 94 xã túc trưng định quán đồng nai
Cách đường nhựa vài trăm mét
Đường bê tông hiện hữu điện đang làm ( có cam kết )
Trên đất đã xây hàng rào vuôn vức
Chỉ 599tr một sào
ao nau